Hình ảnh tại Sài Gòn - Bản Giốc

Cùng trải nghiệm kỳ nghỉ đáng nhớ tại Khu nghỉ dưỡng
Sài Gòn – Bản Giốc !

Weather
11 August, 2020, 8:22 am
Cloudy
Cloudy
27°C
Real feel: 33°C
Humidity: 90%
Sunrise: 6:31 am
Sunset: 7:30 pm
 

thông tin