Hình ảnh tại Sài Gòn - Bản Giốc

Cùng trải nghiệm kỳ nghỉ đáng nhớ tại Khu Nghỉ dưỡng
Sài Gòn – Bản Giốc !

Weather
2 August, 2021, 10:14 am
Mostly cloudy
Mostly cloudy
31°C
Real feel: 37°C
Humidity: 70%
Sunrise: 6:27 am
Sunset: 7:36 pm
 

thông tin