Hình ảnh tại Sài Gòn - Bản Giốc

Cùng trải nghiệm kỳ nghỉ đáng nhớ tại Khu Nghỉ dưỡng
Sài Gòn – Bản Giốc !

Weather
19 October, 2021, 12:39 am
Rain
Rain
19°C
Real feel: 18°C
Humidity: 95%
Sunrise: 6:53 am
Sunset: 6:27 pm
 

thông tin