Hình ảnh tại Sài Gòn - Bản Giốc

Cùng trải nghiệm kỳ nghỉ đáng nhớ tại Khu Nghỉ dưỡng
Sài Gòn – Bản Giốc !

Weather
5 July, 2022, 5:10 pm
Rain
Rain
32°C
Real feel: 35°C
Humidity: 67%
Sunrise: 6:15 am
Sunset: 7:44 pm
 

thông tin