Hình ảnh tại Sài Gòn - Bản Giốc

Cùng trải nghiệm kỳ nghỉ đáng nhớ tại Khu Nghỉ dưỡng
Sài Gòn – Bản Giốc !

Weather
10 December, 2022, 12:08 pm
Mostly cloudy
Mostly cloudy
17°C
Real feel: 19°C
Humidity: 73%
Sunrise: 6:25 am
Sunset: 5:11 pm
 

thông tin