Hình ảnh tại Sài Gòn - Bản Giốc

Cùng trải nghiệm kỳ nghỉ đáng nhớ tại Khu Nghỉ dưỡng
Sài Gòn – Bản Giốc !

Weather
27 January, 2021, 3:58 am
Cloudy
Cloudy
16°C
Real feel: 16°C
Humidity: 85%
Sunrise: 6:36 am
Sunset: 5:40 pm
 

thông tin