Hình ảnh tại Sài Gòn - Bản Giốc

Cùng trải nghiệm kỳ nghỉ đáng nhớ tại Khu Nghỉ dưỡng
Sài Gòn – Bản Giốc !

Weather
19 January, 2022, 5:03 am
Clear
Clear
9°C
Real feel: 11°C
Humidity: 99%
Sunrise: 6:38 am
Sunset: 5:34 pm
 

thông tin