Hình ảnh tại Sài Gòn - Bản Giốc

Cùng trải nghiệm kỳ nghỉ đáng nhớ tại Khu Nghỉ dưỡng
Sài Gòn – Bản Giốc !

Weather
14 April, 2021, 6:14 am
Mostly cloudy
Mostly cloudy
22°C
Real feel: 25°C
Humidity: 97%
Sunrise: 6:35 am
Sunset: 7:15 pm
 

thông tin