Hình ảnh tại Sài Gòn - Bản Giốc

Cùng trải nghiệm kỳ nghỉ đáng nhớ tại Khu Nghỉ dưỡng
Sài Gòn – Bản Giốc !

Weather
24 October, 2020, 10:53 am
Cloudy
Cloudy
16°C
Real feel: 18°C
Humidity: 76%
Sunrise: 6:56 am
Sunset: 6:22 pm
 

thông tin